Průvodce Pohybem / Movement guide

Vystudovala jsem TVS na FTVS UK, a tak se má praxe a pozornost nejdříve ubírala zejména k tělu a pohybu. 

Skrze svá zranění a nemoci jsem však začala pohlížet zcela jinak na důležitost propojení těla, mysli a  duše.

Víte co je pro vaše tělo důležité?

  1. Vztah sám/sama k sobě, sebeláska a přijetí svého přirozeného nastavení těla. (každý z nás je unikátní a originální tělesný typ, což podporuje i náš charakter a naše talenty).
  2. Pohyb – vyváženost aktivity a odpočinku ve vašem životě.
  3. Strava – rovnováha , pestrost, pravidelnost.
  4. Spánek.
  5. Postředí ve kterém žijete.

 

Provedu Vás k propojení se s vlastní intuicí a moudrostí těla, v tomto směru se inspiruji svým studiem a praxí jako Průvodce sněním  Dream Teacher a studiem Západní a Védské Astrologie .

Provedu vás na cestě k harmonickému a vědomému napojení na vaše vlastní tělo.

Ve své praxi tak čerpám ze studia o těle i duši a zejména ze svých vlastních zkušeností.

 

 Ceník 

Uvodní Konzultace –  90 minut 1200,-        

Pohybová lekce - 90 minut 1500,-

Při zakoupení 10 a vice lekcí získáte slevu.

 

I studied TVS at FTVS UK, so my practice and attention was primarily focused on the body and movement. However, through my injuries and illnesses, I began to look at the importance of the connection of body, mind and soul in a completely different way.
 
Do you know what is important for your body?
 
Relationship with yourself, self-love and acceptance of your natural body configuration. (each of us is a unique and original body type, which also supports our character and our talents).
Movement – the balance of activity and rest in your life.
Diet – balance, variety, regularity.
Sleep.
The environment in which you live.
 
I will guide you to connect with your own intuition and the wisdom of the body, in this direction I am inspired by my study and practice as a dream guide Dream Teacher and the study of Western and Vedic Astrology.
 
I will guide you on the way to a harmonious and conscious connection to your own body.
In my practice, I therefore draw from the study of body and soul and especially from my own experiences.
 
 
Introductory Consultation – 90 minutes 2000,-,
Movement lesson - 90 minutes 1500,- ,
You can get a discount when you buy 10 or more lessons.
 

 

Kontakt

Conscious Woman 608064910 pafgood@yahoo.co.uk