Astrologie

Astrologie je skvělým nástrojem k sebepoznání, v okamžiku narození na tento svět máme určité nastavení planet nebo chcete-li, rozdané karty - je jen na nás , jak s nimi budeme hrát. 

 
Vše co nás v životě čeká, co se máme naučit v poměrně krátké době, nám  zrcadlí planety - jejich postavení a vzájemné vztahy.
Kdo jsem? Co je mým posláním? Jaké jsou možnosti? Které životní lekce jsem se přišel naučit a pochopit.
Horoskop narození je nastavení oblohy v okamžiku našeho příchodu na svět, kosmický obraz, který slouží jako základ pro všechny ostatní horoskopy.
Tento horoskop nam také poskytuje znalosti o volbách naší duše, která přichází na tento svět, a o tom, kdo skutečně jsme.
Může nám pomoci zjistit, proč jsme tady, nasměřovat energie a jak je prakticky uplatnit v našem každodenním životě.
 
Nabízím astrologické konzultace osobně i on-line.
Osobní horoskop
Cena 2000,- CZK Doba trvání cca 90 minut
(každá další započatá pul hodina 500,- CZK)
                                                                                     
Astrology is a great tool for self-knowledge, at the moment of birth into this world we have a certain setting of the planets or if you like, 
Cards dealt - it's up to us how we play with them. 
 
Everything that awaits us in life, what we have to learn in a relatively short time, is mirrored to us by the planets - their positions and mutual relationship
Partnerský horoskop  4000,- CZK
 
Pro objednávky pište na
Kontakt : pafgood@yahoo.co.uk , tel. .608064910
 
Astrology is a great tool for self-knowledge. A t the moment of birth into this world we have a certain setting of the planets or if you like, 
cards dealt - it's up to us how we play with them. 
 
Everything that awaits us in life, what we have to learn in a relatively short time, is mirrored to us by the planets - their positions and mutual relationships in our birth chart.
 
 
Who I am? What is my purpose?  What are my potentials? Which life lessons  I am here to learn and grow from.The natal chart is the vision of the sky at the moment of birth, a cosmic picture that serves as the foundation for all other charts. This chart also provides us with the knowledge of our soul’s choices coming into this world and who we really are. It can help us find out why we are here, where to channel the energies, and how to apply them in a practical way.
 

Astrological Counseling and Reading

Astrological Counseling Session -
 Natal Birth Chart Reading  - 90 minutes 160 USD
Per 30 minute increment thereafter: 80 US