Aktivní snění/ Active Dreaming

Jsem průvodce sny.
 
Pomáhám lidem znovu se spojit s jejich sny a přinést tak dary ze světa snů do každodenního života.
 
 
Sny nás propojují s naší duší, tělem i myslí.
 
Aktivní snění je způsob života a bytí v plné přítomnosti a  zároveň udržování neustálého kontaktu se světem, který není fyzicky vidět -  pomáhá nám lépe pochopit sama sebe a důležité okamžiky našeho života. 
 
Sny hovoří řečí naší duše a já Vám ukážu, jak si sny co nejlépe pamatovat a jak pochopit jejich skrytou symboliku.
 
                                                                   
 
Ve snech k nám hovoří nejen naše duše a já Vás provedu jak:
 
si sny co nejlépe pamatovat a jak pochopit jejich skrytou symboliku,
postupovat, když se nám sny nezdají,
pracovat s opakujícím se snem nebo noční můrou,
poznat, že nám sen ukazuje "soul loss" , část duše , která se v důsledku traumatické události od nás oddělila a způsobuje nám tak zdravotní či jiné obtíže.
se propojit sněním s našimi milovanými, kteří už odešli na druhý břeh,
vystopovat vlastní symboliku ve snech a vytvořit si svůj snář,
v sobě probudit znovu tvořivost a radost ze života.
 
 
 
 
I am a dream guide.
 
I help people to reconnect with their dreams , with the magical and intuitive part of their soul.
 
Dreams connects us with our body, mind and soul,  with our creative potential.
 
Dreaming is whispering of our soul and I will guide you, how to remember your dreams and how to understand symbols , which your soul is talking to you .
 
 

Dreams are the bridge to true desire of our soul.

 
 
I help people to reconnect with their dreams, with their creativity and intuition.
Dreams guide us to our soul, body and mind.
 
 
I will show you how to:
 
remember our dreams and understand hidden symbols behind,
dream again when we think we lost our dreams,
work with repetitive dream or nightmare,
recognize "soul loss", part of our soul that separated from us due to traumatic experience and causing health or other problems,
connect with our departed loved ones,
track our own symbolics and create our own dream journal,
awaken and bring creativity and joy back to your life.
 
 
 
 
Absolvovala jsem výcvik Učitel Vědomého snění - LEVEL 4, se skvělým učitelem Robertem Mossem.
I attented Dream Teacher Training - Master class - LEVEL,4 with Robert Moss.

 About | Robert Moss / Way of the Dreamer (mossdreams.com)

 
 
Pokud Vás snění volá, neváhejte mě kontaktovat. 
If you feel the calling , dont hesitate  to contact  me. 
 
@PafDreamActive
 
 
 
Mgr. Pavlína Goodman
 
Jsem tvůrce svého života,  inspirátorka, průvodce sny, žena, umělkyně a maminka 3 dětí. Vždy jsem milovala pohyb a byl a je pro mě hlavní součástí zdravého a radostného žití. Jak už to tak bývá, život mi však přinesl různá zranění a nemoci a já začala pohlížet zcela jinak na důležitost propojení těla, mysli a duše. V roce 2010 onemocněl můj maličký syn a já jsem pochopila, že k jeho uzdravení bude potřeba především začít pracovat sama na sobě a tak započala má cesta. Během svého putování jsem poznala spoustu skvělých učitelů a lidí, pochopila jsem, že klíč ke svému uzdravení držíme především ve svých vlastních rukou.
 
Snění:
Jsem Dream guide - průvodce sny
Pomáhám lidem znovu se spojit s jejich sny, s jejich magickou částí a intuicí. Sny nás propojují s naší duší tělem i myslí. Jsou to mosty mezi každodenním životem a realitou. 
 
"Snění navrací duši" Robert Moss
 
Sny jsou tajným šepotem naší duše a já Vám ukážu:
 
jak si sny co nejlépe pamatovat a jak pochopit jejich skrytou symboliku,
jak postupovat, když se nám sny nezdají,
jak pracovat s opakujícím se snem nebo noční můrou,
jak poznat, že nám sen ukazuje "soul loss" , část duše , která se v důsledku traumatické události od nás oddělila a způsobuje nám tak zdravotní či jiné obtíže.
jak se propojit sněním s našimi milovanými, kteří už odešli na druhý břeh,
jak vystopovat vlastní symboliku ve snech a vytvořit si svůj snář
jak v sobě probudit znovu tvořivost a radost ze život
 
Studium a praxe:

 

DREAMING IS ABOUT AWAKENING