Já jsem

Ty, kdo kráčíš po zemi miliony let, vidím tvé světlo, vidím tvou krásu.

Jsi vše a vše je tebou.

Jsi vědomí ve hmotě.

Jsi světlo v temnotě.

Jsi hvězda, která srdce zažehne.

V objetí jednoty tvé srdce hřeji a objímám.

Jsi svobodná duše, světlo bez retuše.

Květ, který z rosy pije, navždy láska a něha , která žije.

Miliony roků kráčíš, my kráčíme, jiskru v nás stále neseme.

I když mnohé jsme zapomněli,

v srdci dál hoří plamínek naděje, že láska nás probudí do nového úsvitu a ty uvidíš a procítíš velkolepost lidské duše, sama sebe.

Já jsem, kdo jsem.

Já jsem láska.

Já jsem světlo.

Já jsem tvůrce.