Léčivá modlitba - Healing prayer

02.05.2021 16:42

Velice mi pomáhá v těchto dnech modlitba , kterou zmiňuje Lars Muhl ve své knize The Gate of Light – Healing Practices to Connect You to Source Energy – Lars Muhl

 

Heavenly Source, (inhale)

please, open up my Heart and fill it with light. (exhale)

Thank you

 

Nebeský Zdroji, ( nádech)

prosím , otevři mé srdce a naplň jej světlem. (výdech)

Děkuji.

 

Kontakt

Conscious Woman 608064910 pafgood@yahoo.co.uk