Léčivá cesta - Egyptský chrám

Léčivá cesta – Egyptský chrám

Dávám si záměr cesty. Prosím o léčení těla, aby mohlo sloužit záměru mé duše.

Nechávám se vést jemným zvukem bubnu, ocitám se v poušti u nějakého chrámu.

Jdu podél chrámu a prsty se dotýkám zdi, cítím obrysy jednotlivých symbolů, jak jsou vyryté za sebou, jsou to hieroglyfy, pomyslím si.

Tady to přece znám, za rytmického zvuku bubnu vcházím chodbou do chrámu, vidím krásné ženy, jak tančí. Jejich energie je podmanivá a velmi smyslná. Nasávám atmosféru a začínám tančit s nimi a slyším jak v dálce nějaký hlas opakuje: „RA, RA, RA“.

Přicházím do malé místnosti, je tam kamenné lehátko a já na něj uléhám. Vibrace kolem mě i ve mě se navyšují, cítím brnění po celém těle. Vnímám dva obrovské hady, jak se ke mně blíží a vlnivým pohybem se proplétají a skrze má chodidla jejich energie vstupuje do mě. Vidím, že hadi jsou zlatí, jejich těla jsou složena ze stovek zlatých skarabů, ti postupně vibrují a rotují kolem své osy.

Začínám cítit, jak horko stoupá celým mým tělem, vnitřním zrakem vnímám, že frekvence na které skarabi vibrují je tak vysoká , že se začínají tavit na tekuté zlato. Oranžový kotouč světla prozařuje můj solar plexus.

Zlatá, horká hmota mě prohřívá a prostupuje celé moje tělo, doslova se vlévá do všech orgánů a vyplňuje kosti, uvolňuji se a přijímám.

Buben mě již zve na cestu zpátky, já vstávám a odcházím z chrámu za doprovodu dvou majestátných lvů.

Jsem zpátky v tady a tedˇ, nabitá energií a čerstvá jako ranní vánek.

Děkuji.