Aktivní snění

12.09.2022 16:22

Vědomé snění

 

Většina vyspělých lidských civilizací, které tu byly před námi si byly vědomy důležitosti snění jako přípravy na budoucnost.

Ve snech máme přístup ke zdrojům, které jsou mnohem moudřejší než naše každodenní mysl.

Jsou to duchové přírody, naše vyšší já, bůh, bohyně.

Naši předkové věděli, že snění je medicína v mnoha směrech.

Sny nám sdělují diagnózu, když se s tělem něco děje. Když onemocníme, naše sny jsou továrnou obrazů, které můžeme použít při sebe-léčení.

Sny nám ukazují stav naší duše, včetně toho, co se stalo částem nás samých, které jsme ztratili skrze bolest, truchlení nebo zdrcující životní události a rozhodnutí.

Sny nás probouzí k životnímu úkolu, pláni duše a představují nám opravdové duchovní průvodce.

Staňte se léčiteli svého života a šamany vlastní duše.

Aktivní snění je syntéza šamanských technik a aktivní práce se sny.